KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

 

YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak, web sitemiz üzerinden müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işleyebiliyoruz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

 

 

Kişisel Verileriniz, Elde Edilme Yöntemleri, Hukuki Sebebi ve İşlenme Amaçları

 

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; www.desinia.com.tr Web sitemizi ziyaretiniz, e bülten aboneliğiniz, alışverişleriniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, Web sitemizde yer alan üyelik sözleşmesi, teknik servis hizmeti veya Şirket’imiz ile bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmaktadır. Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyet,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri,)satın aldığınız ürün ve ödeme bilginiz, Müşteri hizmetleri ile yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, Şirket’imiz tarafından, Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması, ifası, bir hakkın tesisi ve kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında işlenecektir.

 

Ayrıca İletişim (Telefon, cep telefonu, E mail adresi) bilgileriniz, Ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetimi amacıyla işlenecektir.

 

Genel veri işleme amaçlarımız;

¬ Üyelik ve mesafeli satış sözleşmelerinin kurulması, ifası, siparişleriniz alınması ve sizlere ulaştırılması

¬ Mal ve hizmet üretim, satış, satış sonrası destek hizmetlerinin kurgulanması ve icrası

¬ Müşteri ilişkileri yönetimi

¬ Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi

¬ Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

¬ Bilgi ve İşlem Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

¬ Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

¬ İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

¬ Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

¬ Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

¬ Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

¬ Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

¬ Talep / Şikayetlerin Takibi

¬ Satışlar, özel teklifler, indirimler kampanyalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

 

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve bu mal ve hizmetleri size sunmak için hizmet aldığımız yurt içindeki, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. kişiler ile (Satın aldığınız ürünün size teslim edilmesi için kargo firması, tarafınıza sms gönderilmesi için sms firması gibi) 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak paylaşılabilecektir.

 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.desinia.com.tr ve www.ymb.com.tr  nternet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış Kişisel Veri Başvuru Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’imize daha önce bildirilen ve Şirket’imizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde [email protected].tr adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden Şirket’imize iletmeniz durumunda Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket’imiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.ymb.com.tr web sitesinde yer alan Kişisel Veri Gizliliği Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

 

YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(VERİ SORUMLUSU)

ADRES: İstanbul Tuzla Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:55 Tuzla/İSTANBUL

TELEFON: 0850 811 6575

MERSİS: 9996142465585980

 

 

ÇEREZLER

 

YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. (“YMB”) olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla sadece zorunlu çerezler, kullanmaktayız. Bu metnin anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları kontrol etmeyi veya tercihiniz bu yöndeyse silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz.

Çerez Nedir?

 

Müşterilerine web siteleri üzerinden ürün veya hizmet sunan neredeyse bütün firmalar, bu web sitelerinde çerezler kullanmaktadırlar. Sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir hizmet  deneyimi yaşatmak ve ürün ve hizmetlerimizi sizlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek için biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

 

Çerezler Neden Kullanılır?

 

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

 

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir.