ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. KONU :

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Alıcı’nın Tüketici dışında tacir/çiftçi/esnaf gibi farklı bir hukuki sıfatı haiz olması durumunda, Alıcı, işbu sözleşme kapsamında Tüketiciler için özel olarak tanınan hakların kendisine tanınmayacağını kabul eder. Alıcı işbu durumda Sözleşme’de yer alan cayma/iade hakkının bulunmadığını, Sözleşmede yer alan sürelerin hukuki statüsüne göre Türk Borçlar Kanunu ve/veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hesap edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SATICI BİLGİLERİ  :

Ünvanı: YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi: İstanbul Anadolu Yakası Organize San. Bölg. Gazi Bulvarı No: 55 34459
Telefon: +90 216 504 00 20
Fax: +90 216 593 19 99
E-mail: [email protected]

Mersis No: {_saticimersisno_}

3. ALICI BİLGİLERİ  :

Teslim edilecek kişi : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}

Telefon : {_alicitelefon_}

Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ :

4.1. Malın/Ürün/Ürünlerin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

4.2. Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sistem hatalarından veya maddi hatalar sebebiyle meydana gelen ilan ve fiyat yanlışlıklarından, açık hatalardan SATICI sorumlu tutulamaz. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, maddi hatalardan veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek ilan ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem ve maddi hatalara dayalı olarak Alıcı, Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 

4.4. Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı, türü-miktarı-marka/modeli rengi  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 Tarih : xx/xx/xxxx

Ürün Adı 

Adet

Toplam Ürün Tutarı

Desinia Kahve Fincan Takımı-Waratah -

1

₺ --

Elektrikli Çay Makinesi -

1

₺ --

Kargo Ücreti

 

₺ --

KDV

 

₺ --

Genel Toplam

 

₺ --

Ödeme Şekli ve Planı : {_odemesekli_}

{_odemetablosu_}

Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}

Fatura Adresi : {_faturaadresi_}

Sipariş Tarihi : {_tarih_}

5. GENEL HÜKÜMLER :

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Ürünün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün hiç başlamayacağını, sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından, siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan ürünlerin ayıp iddiası ile SATICI’ya gönderimi halinde, ALICI garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ürünü SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. ALICI, ürünü gönderirken özenli bir şekilde paketlemekle yükümlü olup, ürünün iddia edilen ayıplar haricinde kargoda meydana gelebilecek bir hasara maruz kalması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan, ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasından ALICI sorumlu olacaktır. SATICI’ya gönderilen ürünlerde, SATICI’nın sorumluluğunu gerektirir bir ayıp olmaması ya da kullanım hatası sonucu ortaya çıkan bir arıza olması durumunda, ALICI onarım bedeli ile birlikte kargo ücretlerini de karşılamakla yükümlüdür. ALICI’nın ürünün onarımını kabul etmemesi halinde de, ALICI’nın kargo ücretlerini ödemesi gereklidir.

5.10. Alıcı, Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı, ayıplı veya eksik ürünü teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı ve ürün faturası ve teslim sırasında ALICI’ya iletilen diğer tüm belgeler (örneğin garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir.

6. FATURA BİLGİLERİ :

Ad/Soyad/Unvan : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Adres : {_teslimatadresi_}

Telefon : {_alicitelefon_}

Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine / Alıcı’nın elektronik e-posta adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

7. CAYMA HAKKI  :

7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde 2.maddede yer alan iletişim kanallarına yöneltilecek bir beyan ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde ;

7.2.1. ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,

7.2.2. İade formu,

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

7.2.5. Cayma hakkının kullanılması halinde ürün, cayma hakkının kullanım tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde Satıcıya iade gönderilecektir. Ürün iade olarak gönderilirken, paketlemesinin özenli şekilde yapılması ve Satıcıya ürünün kargo hasarına uğramayacak şekilde iletilmesi gereklidir.

7.2.6. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.2.7. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER  :

8.1. Aşağıda yer alan sözleşmeler kapsamına giren ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra paket, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra paket, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1. SATICI, işbu sözleşme kapsamındaki kişisel verileri sadece ürün sunulması ve satış sonrası hizmet amacıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, (“KVKK”) ikincil mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işleyecektir.

9.2. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ HAKEM HEYETİ VEYA MAHKEME :

10.1. ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Hakem heyetinin parasal sınırına ilişkin bilgiler aşağıdadır:

“2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66.000 TL (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.”

SATICI: {_sirketadi_}

ALICI: {_aliciad_} {_alicisoyad_}

TARİH: {_tarih_}

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Çerez Kullanımı

 

Bu site deneyiminizi kişiselleştirmek ve geliştirmek için çerezleri kullanır.
Çerez Politikası
Kabul Ediyorum